Rekisteriseloste

         

                      REKISTERISELOSTE

                                                                 Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

                                                                 Laatimispäivä 29.4.2018

 

 

1. Yhteisrekisterinpitäjät

Nimi

SF-Caravan ry /
SF-CARAVAN KARKKILA ry

Osoite

Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna /
LEO KYLMÄ. MÄNTYRINTEENTIE 14, 0300 VIHTI

Puhelinnumero

Puh. 03 615 311 /
Puh. 044 308 7780

Puh. 0504152154

Sähköpostiosoite

sf-caravan@karavaanarit.fi /
leokylma@kolumbus.fi

www-sivut

www.karavaanarit.fi /
sfc-karkkila.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Päivi Fjällström ja Antti Rättö /
Reijo Virtanen

Puhelinnumero

03 615 3133 ja 03 615 3135 /
0404152154

Sähköpostiosoite

jasenrekisteri@karavaanarit.fi /
reijo.virtanen1@saunalahti.fi

 

3. Rekisterin nimi
 


Yhteis jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Rekisterinpitäjä ylläpitää yhdistyslain (26.5.1989/503) mukaista jäsenluetteloa, johon tallennetaan tiedot sen jäsenistä.
 
Rekisterinpitäjän rekisteritietojen käyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito, hallinta ja ylläpito. Tietoja voidaan luovuttaa tilastollisiin tarkoituksiin sekä suoramarkkinointiin, mikäli jäsen ei ole henkilökohtaisesti kieltänyt tietojensa luovuttamista. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.
 

 

5. Rekisterin tietosisältö


Jäsenyhdistyksen jäsenrekisteri Sense sisältää seuraavat tiedot sen jäsenistä:
 

  • jäsennumero, etu- ja sukunimi, lähiosoite, lähiosoite 2, postinumero, postitoimipaikka, maa
  • syntymävuosi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • jäsenkauden päättymispäivä, jäsenyyden tila, markkinoinninesto, jäsenmaksulaskutukseen liittyvät tiedot
  • yhdistysjäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä, yhdistysjäsenyyden tila
  • yhdistyksen luottamustehtävät, yhdistyksen luottamustehtävän alkamis- ja päättymispäivä, luottamustehtävän tila.

 

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Henkilötiedot kerätään liittymisen yhteydessä ja tallennetaan SF-Caravan ry:n jäsenrekisteriin. Tietoja päivitetään jäsenen itse ilmoittaessa muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä. Tiedot jäsenrekisteriin merkitään jäsenen antaman tiedon perusteella.

Jäsenten nimi- ja osoitetietoja päivitetään kuukausittain Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä Väestötietojärjestelmästä. Mikäli jäsen on tehnyt virallisen muuttoilmoituksen väestörekisteriin, eikä hänellä ole voimassa osoitteenluovutuskieltoa väestötietojärjestelmästä, päivittyy uusi nimi ja/tai osoite automaattisesti. 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.
 


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


SF-Caravan ry voi luovuttaa jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten henkilötietoja lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointiin ja etämyyntiin.

Henkilötietoja voidaan siirtää SF-Caravan ry:n ja/tai sen jäsenyhdistysten yhteisten tietojärjestelmien välillä.

Jäsenyhdistys voi luovuttaa jäsentensä osoitteita yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisille tahoille ja yhteistyökumppaneille. Näiksi katsotaan mm. jäsenlehden painotalot, yhdistyksen ylläpitämät omat jäsenrekisterit ja nettisivut, yhdistyksen ylläpitämän leirintäalueen tietojärjestelmä.
 


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tämän rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat jäsenrekisterit sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisään kirjautumiset. Käyttäjille on määritelty käyttöoikeustaso, joten tietoja pääsee muokkaamaan vain SF-Caravan ry:n nimeämät/lisensoimat henkilöt.
 


10. Tarkastusoikeus


Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Virheellinen tieto rekisterissä korjataan jäsenen omasta pyynnöstä. Pyyntö osoitetaan SF-Caravan ry:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


 


11. Jäsenen oikeudet


Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisterinpitäjä varaa ilman aiheetonta viivytystä jäsenelle tilaisuuden tutustua henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai antaa tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

Tarkastusasioissa sekä virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisua koskevissa asioissa jäsen voi ottaa yhteyttä SF-Caravan ry:een, puh. 03 615 311, Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna, jasenrekisteri@karavaanarit.fi.
 


12. Kielto-oikeus


Jäsenellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Suoramarkkinointikiellon voi tehdä osoitteessa www.karavaanarit.fi/jasenyys/muutokset-jasenyyteen.

Kielto-oikeus ei koske normaalia jäsenviestintää.

Kieltoasioissa jäsen voi ottaa yhteyttä SF-Caravan ry:een, puh. 03 615 311, Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna tai sähköpostilla jasenrekisteri@karavaanarit.fi.
 


                              

REKISTERISELOSTE

                                                                 Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

                                                                 Laatimispäivä 29.4.2018

 

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

SF.karkkila ry

Osoite

Leo Kylmä. Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti

Puhelinnumero

044 308 7780

Sähköpostiosoite

leokylma@kolumbus.fi

www-sivut

sfc-karkkila.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Reijo Virtanen

Puhelinnumero

0504152154

Sähköpostiosoite

reijo.virtanen1@saunalahti.fi

 

3. Rekisterin nimi
 


Jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

jäsenyyden hoitamiseksi ja yhdistyksen tapahtumiin osallistujat.
 

 

5. Rekisterin tietosisältö


Etunimi,sukunimi. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,sfc jäsennumero, tapahtumiin osallistujat.
 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet


SF-Caravan jäsenrekisteri
 


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Rekisteritietoja ei luovuteta eteenpäin


 


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tämän rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


ATK yhdistysavaimen nettirekisteri. Käyttöoikeus rajattu
 


10. Tarkastusoikeus


Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle kirjallisesti (sähköpostilla tai kirjeitse).
 


11. Rekisteröidyn oikeudet


Tarkastusasioissa sekä virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisua koskevissa asioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.
 


12. Kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Suoramarkkinointikiellosta voi halutessaan ilmoittaa rekisterinpitäjälle.
 

                                  


  TREFFI REKISTERISELOSTE

                                                                 EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen                                                                      Laatimispäivä 29.4.2018

 

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi ja y-tunnus

Sf-Caravan Karkkila ry

Y-tunnus
 

Osoite

Leo Kylmä. Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti

Puhelinnumero

0443087780

Sähköpostiosoite

leokylma@kolumbus.fi

www-sivut

sfc-karkkila.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Reijo Virtanen

Puhelinnumero

0504152154

Sähköpostiosoite

reijo.virtanen1@saunalahto.fi

 

3. Rekisterin nimi
 

 

SF-caravan Karkkila Treffirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Rekisterinpitäjä on perustanut majoitusrekisterin treffialueella majoittuvien tietojen hallinnoimista varten. Matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä käytetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen majoitus- ja ravitsemislain mukaisesti.
 

 

5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteröidyn tiedot tallennetaan matkustajarekisteriin. Rekisteriin tallennetaan majoittujan etunimi, sukunimi, lähiosoite, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, SF-Caravanin jäsennumero (jos on), majoittumisaika sekä muiden samassa yksikössä majoittujien tiedot.
 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä matkustajailmoituksen täyttämisen yhteydessä. Rekisteröity itse täyttää ja vahvistaa allekirjoituksellaan matkustajailmoituksen tiedot.
 


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Matkustajarekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin muille kuin viranomaisille. Matkustajatietojen luovuttaminen poliisille tapahtuu majoitus- ja ravitsemislain 8 §:n mukaisesti.


 


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tämän rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Matkustajarekisterin tietoja säilytetään tietokoneella, jonne on rajattu pääsy vain rekisterinpitäjän nimeämillä henkilötietojen käsittelijällä. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjä säilyttää matkustajailmoitukset ja –tiedot yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä, jonka jälkeen ne hävitetään.
 


10. Tarkastusoikeus


Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle kirjallisesti (sähköpostilla tai kirjeitse).
 


11. Rekisteröidyn oikeudet


Tarkastusasioissa sekä virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisua koskevissa asioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.
 


12. Kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Suoramarkkinointikiellosta voi halutessaan ilmoittaa rekisterinpitäjälle.